Atsuta Jingu Shrine

Atsuta Jingu Shrine
Sumber: atsuta-jingu shrine

Atsuta Jingu Shrine merupakan tokong Shinto yang paling penting yang telah wujud sejak 1900 tahun yang lalu. Dikatakan bahawa di dalam tokong ini terdapat pedang Kusanagi yang sangat berharga. Namun, pedang ini tidak ditayangkan kepada umum. Untuk menuju ke tokong ini, anda akan melalui kawasan tenang dikelilingi pokok-pokok besar di selatan Nagoya.

Alamat: 1-1-1 Jingu, Atsuta-ku, Nagoya 456-8585, Aichi Prefecture